Bedrijfsgegevens

 

1sfeer.nl 

 

E-mail adres:

info@1sfeer.nl

 

Telefoon:

0315-328547

06-22272461

 

Adres:

1sfeer.nl 

Rafelderseweg 5

7075 DZ ETTEN GLD

 

 

Rabobank:          1153.28.971 t.n.v. Hydrocultuur Anke Evers

K.v.K  nr:             09067382


B.T.W. nr:           NL00114276699B01

De webwinkel is een onderdeel van: Hydrocultuur Anke Evers

 

Algemene Voorwaarden 1sfeer.nl

ALGEMEEN.
1sfeer.nl is een webwinkel gevestigd in ETTEN GLD en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09067382 Hydrocultuur Anke Evers. De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van 1sfeer.nl. Op alle overeenkomsten, gesloten met 1sfeer.nl is Nederlands recht van toepassing.

PRIJZEN.
Alle prijzen zijn stuksprijzen, in euro’s vermeld, exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een definitieve bestelling plaatst bij 1sfeer.nl en u hiervan een bevestiging heeft gekregen.
Wanneer er prijsverhogingen na het plaatsen van uw bestelling plaatsvinden dan zullen deze NIET aan u worden doorberekend. Wanneer er een prijsdaling plaats vind dan profiteert u hiervan WEL, tenzij uw bestelling reeds aan u verzonden is.

BESTELLEN.
Nadat u besteld heeft, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag vermeld, inclusief verzendkosten.
Wanneer de gegevens op de orderbevestiging onjuist zijn, dan kunt u ons hierover per e-mail berichten. Wanneer wij binnen 24 uur geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat de orderbevestiging correct is.

BETALING.
De betaling dient vooraf plaats te vinden.
De betalingsmogelijkheden zijn:

1. Overschrijving via de bank/giro op rekeningnummer: 1153.28.971

t.n.v. HYDROCULTUUR ANKE EVERS te ETTEN GLD o.v.v. factuurnummer en naam.
2. Contant bij afhalen (alleen op afspraak)
1sfeer.nl houdt bestelde artikelen 7 dagen gereserveerd. Mocht er na 7 dagen geen betaling zijn ontvangen, gaan de artikelen terug in de verkoop.
Bij een bestelling boven de € 600,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

LEVERING.
De levertijd bedraagt 1 tot 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan u worden medegedeeld. U ontvangt ook een e-mail over artikelen die niet meer leverbaar zijn.
1sfeer.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen, zoekraken van artikelen en schade aan producten tijdens het transport van de bestelde goederen. 1sfeer.nl verpakt uw bestelling zorgvuldig. Bij bestellingen gaan wij er van uit dat deze verzonden kunnen worden, mits anders vermeld op de site. De verzendkosten zijn per bestelling afhankelijk van het gewicht en worden bij de bestelling aangegeven.
De klant dient zorg te dragen voor juiste naam en adresgegevens en dient dit bij elke bestelling te controleren. 1sfeer.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste gegevens ingevoerd door de klant.

BESTELLING AFHALEN.
Indien u de bestelling zelf wilt ophalen gebeurt dit in overleg met u en zal er een datum en tijdstip worden afgesproken waarop u de bestelde artikelen kunt afhalen. De bestelling dient bij afhaling contant te worden betaald. Ook bestaat de mogelijkheid om vooraf het bedrag over te maken. Zodra het bedrag bij 1sfeer.nl op de rekening staat, krijgt u bericht dat u de artikelen kunt afhalen.

ANNULERING.
Bij annulering betaalt u de verzendkosten die gemaakt zijn om het product op te sturen. Annuleren doet u via
hydrocultuur.anke.evers@kpnplanet.nl . Als u de geannuleerde bestelling reeds betaald heeft, ontvangt u het betaalde bedrag terug, minus de verzendkosten.
Zonder bewijs van bevestiging van de annulering, bent u betaling plichtig.
Als er een afspraak is gemaakt om een artikel af te halen, dient een annulering van deze afspraak minimaal 2 uren van tevoren te gebeuren, telefonisch en per e-mail.
Mocht dit niet gedaan worden dan is de koopovereenkomst bindend en zijn de kosten voor de klant. Ook voor deze annulering ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Het is niet mogelijk om een bestelling te annuleren als deze speciaal op bestelling is gemaakt.

RETOURNEREN.
Als het bestelde artikel niet aan uw wensen voldoet, kunt u het artikel binnen 7 dagen na ontvangst retour zenden. U moet het artikel als retour aanmelden via hydrocultuur.anke.evers@kpnplanet.nl.
1sfeer.nl zal de retour zending bevestigen, waarna u het artikel kunt terugsturen. Alle retour kosten zijn voor rekening van de klant. Wanneer een door u teruggezonden artikel gebruikt of beschadigd is, de verpakking geopend is, of de zending niet voldoende gefrankeerd is, behouden wij het recht om een gedeelte van het aankoopbedrag te crediteren. U ontvangt het resterende aankoopbedrag binnen 14 dagen retour.

AANSPRAKELIJKHEID.
De bestelde artikelen worden altijd gecontroleerd en met uiterste zorg verpakt. Echter, verzenden is in alle gevallen voor risico van de koper. 1sfeer.nl is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden artikelen. Uw bestelling is verzekerd tot een bedrag van € 500,-.

Tevens is 1sfeer.nl niet aansprakelijk voor de aantasting van kleur en materiaal als gevolg van het gebruik van de producten binnen en buiten.


PERSOONSGEGEVENS.
Uw persoonlijke gegevens worden in het klanten systeem van 1sfeer.nl opgeslagen om de bestelling te verwerken. 1sfeer.nl garandeert dat uw gegevens enkel gebruikt worden voor eventuele vervolg leveringen en/of de nieuwsbrief van 1sfeer.nl. Indien u dit niet wenst, kunt u dit per e-mail laten weten. 1sfeer.nl hanteert hier de regelgeving volgens de wet op de privacy.

VRAGEN EN OPMERKINGEN.
1sfeer.nl streeft naar tevreden klanten en zal trachten eventuele klachten naar alle redelijkheid in onderling overleg op te lossen. Mocht u vragen, klachten, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan stellen wij het op prijs als u het ons laat weten via de mail
hydrocultuur.anke.evers@kpnplanet.nl, of via het contactformulier op de website www.1sfeer.nl.

GESCHILLEN.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Hoewel 1sfeer.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

OVERMACHT.
1sfeer.nl is niet aansprakelijk voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging in de verzending of door persoonlijke omstandigheden gelden uitdrukkelijk als overmacht.

MAAT EN KLEURVERSCHILLEN.
U dient rekening te houden met kleine maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven u niet het recht de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren. De producten zijn niet op ware grootte afgebeeld, de maat van het product staat aangegeven bij de productomschrijving.

WIJZIGINGSRECHT.
1sfeer.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. De genoemde prijzen zijn voorbehouden van eventuele typefouten en prijswijzigingen.

COPYRIGHT.
Alle rechten zijn voorbehouden aan 1sfeer.nl. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van 1sfeer.nl.